Home
Pieterpadsteppen-wandelen
 

EVENEMENT 2024

Dit jaar zal het evenement uitsluitend voor NAH (niet aangeboren hersenletsel) zijn.   Om meer bekendheid te creëren en mensen die betrokken of getroffen zijn hun stem te laten horen.

 

 

 

WWW.HERSENLETSEL.NL

ONS HOOFDOEL  is echter om bekendheid voor NAH te vergroten zodat in de toekomst geen uitleg nodig is wat NAH is en wat dat voor mensen met NAH en hun naasten betekent. 

Patientenvereniging Hersenletsel.nl is de patiëntenvereniging voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Als patiëntenvereniging zijn wij er voor alle mensen met NAH en hun naasten. Zo organiseren we lotgenotencontact, geven we betrouwbare informatie en werken we mee aan richtlijnen en zorgstandaarden vanuit het perspectief van mensen met NAH. Ook organiseren we speciale trainingsweekends, brengen we ieder kwartaal een ledenblad uit en nog veel meer. Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen? Kijk op onze website www.hersenletsel.nl Om dit allemaal te blijven doen zijn we afhankelijk van leden en donateurs. Steunt u ons ook? Namens iedereen bij Hersenletsel.nl alvast ontzettend bedankt!

Jaarlijks worden ongeveer 140.000 Nederlanders getroffen door hersenletsel. Ruim één op de vier Nederlanders krijgt te maken met de gevolgen van hersenletsel.    Wat is NAH? Lees verder