Home
Pieterpadsteppen-wandelen
 


Stichting Koppie-Au is opgericht om meer onderzoek naar hersentumoren bij kinderen mogelijk te maken. In 2010 is bij mijn dochter Sara een hersentumor ontdekt. Je wereld staat compleet op zijn kop. Een lange periode van onzekerheid brak aan waarbij je niets anders kan doen dan er voor je kind zijn. Ik kon niet aan de zijlijn blijven staan. Ik moest iets doen en ben een sponsoractie gestart.
Ieder jaar krijgen ±120 kinderen in Nederland de diagnose hersentumor te horen. Ongeveer de helft daarvan heeft een kwaadaardige tumor. De overlevingskansen van deze kinderen zijn bijzonder klein en meer onderzoek is dan ook hard nodig. Dit is na leukemie de meest voorkomende vorm van kinderkanker. Toch wordt er (nog) zeer weinig onderzoek naar hersentumoren bij kinderen gedaan.
Alle onderzoeken die bij ons worden aangemeld worden beoordeeld door een medische toetsingscommissie op o.a. relevantie en haalbaarheid. Zo weten we zeker dat we een zinvolle bijdrage leveren aan de huidige kennis en ervaring met betrekking tot hersentumoren. Koppie-Au biedt ouders en betrokkenen een platform om bij te dragen aan relatief kleine onderzoeken. Deze kleine onderzoeken dienen namelijk als voorlooponderzoek voor veel grotere projecten.
Ik wilde dus geld ophalen voor onderzoek naar hersentumoren. Omdat ik graag wilde weten waar ons geld precies naar toe ging heb ik onze oncoloog benadert en samen hebben we een klein onderzoek uitgezocht dat in financiële nood zat. Door werving onder mijn familie en vrienden hebben we toen het onderzoek weten te reden. Stichting Koppie-AU was geboren.
Namens Stichting Koppie-Au,
Johannes Schakel